میلاد حضرت علی اکبر مبارک


میلاد حضرت علی اکبر(ع)  و روز جوان مبارک

/ 2 نظر / 10 بازدید
سجاد

سلام برادر روز جوان و تولد حضرت نیز بر شما مبارک مطلبت جالب بود...

سجاد

گويند مورى حضرت سليمان را با جميع لشكرش به مهمانى دعوت نمود و گفت وعده گاه كنار فلان درياست ، بعد از آمدن سليمان و جمع شدن لشكر در كنار دريا، مور حاضر شد، و پاى ملخى كه با خود داشت در دريا انداخت ، و عرض كرد سليمان ((كل ان فاتك اللحم فلم يفتك المرق )) يعنى بخوريد آب اين دريا را اگر گوشت نيست آبگوشت هست .