مناجات

افزایش ظرفیت

" خدایا از تو می خواهم که طبع ما را آنقدر بلند کنی که در برابر هیچ چیز جز خدا تسلیم نشویم. دنیا ما را نفریبد، خودخواهی ما را کور نکند. سیاهی گناه و فساد و تهمت و دروغ وغیبت ، قلب های ما را تیره و تار ننماید. خدایا! به ما آنقدر ظرفیت ده که در برابر پیروزی ها سرمست و مغرور نشویم. خدایا به من آنقدر توان ده که کوچکی و بیچارگی خویش را فراموش نکنم و در برابرعظمت تو خود را نبینم."


شهید دکتر چمران

/ 2 نظر / 9 بازدید
sajad

سلللللللللللام برادر حال شما آقا کجایی خبری ازت نیست دل نگرونمون کردی چه خبر از زندگی با درسا چیککککککککککککککککککمی کنی